Close
Logo

O Nás

Cubanfoodla - Tento Populární Víno Hodnocení A Recenze, Idea Unikátních Receptů, Informace O Kombinacích Zpravodajství A Užitečných Příruček.

Astrologie

Slunce ve 12. domě - skutečný věřící

Slunce v domě dvanáct

Přehled Slunce ve 12. domě:

Slunce ve 12. domě je umístění, které znamená vědomou touhu ega spojit se s minulým životem s cílem zlepšit a naplnit potenciál toho současného. Ti, kteří mají toto umístění ve svých grafech, mají větší podvědomé povědomí o neznámých částech sebe sama. Kromě toho existuje větší touha sloužit druhým spíše než sloužit egu jako součást projevu vyššího já. Ti, kteří to neudělají a rozhodnou se být soběstační a sobečtí, nakonec budou trpět a snášet neštěstí negativní karmy, které hromadí. Samota a izolace jsou rysy tohoto umístění jako prostředku vlastního růstu a také jako trest za negativní karmu. Díky službě druhým a apelování na vyšší já může jedinec dosáhnout štěstí a naplnění, na které může být ego hrdé. Zde je pohled na slunce ve 12. domě jako umístění natální mapy a tranzit.

Klíčové vlastnosti Slunce ve 12. domě:

  • nezávislost
  • soběstačnost
  • reflexní
  • intuitivní
  • minimalistický
  • bojovat s ješitností
  • odpouštějící
  • tvrdě na sebe
  • pasivita

12. dům:

The 12. dům v astrologii je známý jako dům tajemství. Je spojena s karmou a metafyzikou obecně. Kromě toho je spojen se sebeklamem, únikem, sebezničením, otroctvím, skrytými nepřáteli, nemocnicemi, vězeními, kláštery a dalšími místy, která zahrnují ústraní. Dvanáctému domu vládne Neptun a je tedy spojen s rozpuštěním ega za účelem transcendence, duchovního zrání a reinkarnace. Zabývá se mystickou intuicí a léčením s ohledem na psychologické zdraví, nikoli na fyzické. Planety, které zaujímají 12. dům, údajně naznačují něco o tom, jaké konkrétní oblasti růstu jedinec v minulém životě prošel nebo potřebuje podstoupit v tom současném.

Slunce v astrologii:

V astrologii představuje slunce naši vitalitu, naši vůli, základní já a vědomé ego. Slunce je největší ze všech nebeských těles a je centrem, kolem kterého se otáčejí všechny ostatní planety a svítidla. Z tohoto důvodu má v astrologickém diagramu člověka největší význam a tvoří základ toho, kým jsme a čím se učíme, abychom se jako člověk stali. Slunce kontrastuje s Měsícem v tom, že představuje vědomější a racionálnější část naší mysli. Měsíc naopak zahrnuje podvědomé reakce, dojmy a emoce, které působí na pozadí naší psychiky.Slunce ve 12. domě Natal:

Zatímco ve 12. domě slunce vnáší vitalitu a srdce do oblasti růstu duše a karmy. Tato konfigurace grafu podporuje menší zaměření na ego a větší zaměření na univerzální spojení sdílené s ostatními. Vlastní hodnota jednotlivce a pocit identity budou silně zabaleny do toho, jak se cítí a integrují s vyšším duchovním já. Kromě toho znamení zvěrokruhu, ve kterém slunce sedí, naznačuje něco o povaze spojení jednotlivce s vyšším já.Slunce ve 12. domě je místem, které může také mluvit o povaze orientace ega s realitou. Ve 12. domě může ego někdy propadnout samoúčelným bludům. Aby ochránilo pocit vlastní hodnoty, může se ego uchýlit ke všem druhům výmluv a magického myšlení. Slunce ve 12. domě odhaluje, do jaké míry naše představivost ovlivňuje naše vnímání sebe sama. V tomto domě se navíc ego může ztratit ve svých vlastních ideálech a způsobu vidění věcí a zobrazit slepé místo pro nepohodlné pravdy.

Toto umístění může také popsat, jak vynikáme v našem podvědomém a duchovním vědomí a také typ karmy, kterou jsme povinni přitahovat. Ti, kteří mají toto umístění ve svém rodném grafu, staví velkou část své sebedůvěry na své schopnosti přilákat dobrou karmu. Věří v sílu svých slov a přesvědčení a mají tendenci si myslet, že mají schopnost přenést do reality cokoli, po čem skutečně touží. V 12. domě se bude Slunce snažit nasměrovat svoji energii a bude směřovat k úsilí, které podporuje lásku a univerzální bratrství.

Navíc se mohou více soustředit na věci, které je spojují, a spojovat je s ostatními, než aby se za každou cenu snažili odlišit. Toto umístění projevuje touhu vyniknout v oblasti povědomí o věcech neviditelných. Vyhovuje jim samota, kterou mohou často používat k reflexi a upřesnění svých myšlenek a pocitů. Lidé s tímto umístěním se mohou nějakým způsobem zapojit do nemocnic nebo vězení. Probíhajícím tématem v jejich životech může být potřeba usmíření, milosti a odpuštění.Sun in the 12th House Transit:

Když Slunce přejde do 12. domu, bude to stimulovat vědomější touhu po ústraní a sebehodnocení. Ego bude motivováno podívat se na sebe ve větším kontextu vesmíru. V této době bude mít větší význam to, jak vaše činy ovlivňují ostatní a způsob, jakým se vaše činy mohou vrátit zpět k pronásledování. Většího uspokojení můžete dosáhnout službou druhým než samoúčelnými činy. Alternativně může slunce v tranzitu 12. domu znamenat také pobyt v nemocnici nebo na jiném místě dočasného uvěznění. Můžete cítit potřebu dobrovolně se izolovat, abyste se spojili s něčím vyšším a transcendentnějším. Vyvinout nebo uzdravit svého ducha, zejména v reakci na nějaký druh utrpení nebo nezdaru související s karmou.

Slunce ve 12. domě v každém znamení:

Slunce ve 12. domě v Beranu - Se sluncem v Beranu ve 12. domě je silná vůle uskutečnit podvědomé impulsy a představy, které může jedinec skrývat. Ať mají jakékoli ideály a sny, budou silně motivováni jednat a uskutečnit. Lidé s tímto umístěním bývají odvážní a odvážní, pokud jde o prosazování a propagaci toho, čemu věří a cítí, že je morálně správné. Jsou ochotni prosazovat svou moralistickou agendu a cítit, že jsou ve světě agenti dobra, bez ohledu na to, jak tupí a dotěrní mohou být ve svém stylu vyjadřování.

Slunce ve 12. domě v Býku - Se sluncem ve 12. domě ve znamení Býka je vědomá touha udržovat skryté rezervy a finanční zdroje a hmotná aktiva. Bez nichž se mohou cítit nejistí a zranitelní. Jedinci pro toto umístění jsou emocionálně statičtější a odolnější vůči vlivu ostatních. Hmotné starosti pro ně mají obvykle větší váhu než duchovní a morální hodnoty. Taurovi v tomto domě neodmyslitelně patří odpor k pokroku. Rozhodnutí, která nepříznivě ovlivňují vlastněné zdroje a materiální zisky, nakonec přinesou konzervativnější a omezenější instinkty Býka.

Slunce ve 12. domě v Blížencích - Ve znamení Blíženců je slunce ve 12. domě umístěním, které znamená touhu po rozlišení prostřednictvím artikulace tajemství a skrytých znalostí. Ti, kteří mají tuto konfiguraci ve svém grafu, budou pravděpodobně přitahováni do světa kódování a šifrování a také zvěsti a spekulací. Mohou být fascinováni skládáním hádanek té nejhlubší a nejvýznamnější podoby. Tito jednotlivci věří v sílu svých slov vyvolávat dobrou nebo špatnou karmu. Snaží se promluvit o existenci toho, co věří, že je možné.

Slunce ve 12. domě v Raku - Ti, kteří mají slunce ve 12. domě v Raku, jsou nuceni se odlišit silou svého intuitivního chápání metafyzických záležitostí. Mají hlubokou empatii a schopnost rozpoznat, co je pod povrchem toho, co představují ostatní lidé. Sami mají tendenci držet těsný poklop ve svém vlastním vnitřním světě. Vyhovuje jim izolace a během ní se dokážou ponořit hluboko do svých vlastních myšlenek a pocitů, aby interpretovali a dešifrovali, co to všechno znamená.

Slunce ve 12. domě ve Lvu - Se sluncem ve 12. domě ve Lvu bude výrazná důvěra ve schopnost člověka zvládat karmu pomocí shovívavosti a velkorysosti. Jedinci s tímto umístěním mohou být obzvláště hrdí na to, že mohou lidem hodně dát a že jsou silou dobra ve vesmíru. Rádi jsou dárci, ale díky jejich hrdosti se zdráhají přijímat almužnu a dobročinnost od ostatních. Mají schopnost jít příkladem a inspirovat ostatní, aby se vydali cestou velkodušnosti.

Slunce ve 12. domě v Panně - Ti, kteří mají slunce ve 12. domě v Panně, mají tendenci se v kontextu vesmíru považovat za pokorné služebníky. Mají skromný pohled na sebe a své místo ve světě. Jedinci s tímto umístěním odvozují velkou část své vlastní hodnoty a pocitu identity z hodnoty, kterou jsou schopni poskytnout ostatním. Mohou se cítit nejistě, když nejsou schopni nabídnout smysluplnou podporu ostatním.

Slunce ve 12. domě ve Vahách - Ve znamení Vah dává slunce ve 12. domě důraz na duchovní spojení s ostatními. Tito jedinci se projevují jako velmi vstřícní a chápaví. Soustředí se na jiné lidi více než na sebe a v konečném důsledku jsou vedeni k tomu, aby pomohli usnadnit transcendenci lidstva jako celku. Jsou to sjednotitelé, kteří dbají na univerzální dynamiku, které jsme všichni vystaveni. Lidé s tímto umístěním mají zájem zejména na zlepšení kvality života pro ostatní, kteří jsou méně zvýhodněni.

Slunce ve 12. domě ve Štíru - Ve znamení Štíra je slunce ve 12. domě místem, které pěstuje silnou duchovní cestu k osvícení a transcendenci prostřednictvím utrpení. Tito jedinci mohou být náchylní k drsným karmickým lekcím, které je nakonec mohou učinit silnějšími a moudřejšími. Získávají smysluplný vhled ze svých zkušeností nad rámec hmotných a povrchových důsledků, dobrých i špatných. Lidé s tímto umístěním mohou přijmout určitý stupeň strádání a utrpení jako prostředek k otužování a usnadňování vlastní duchovní evoluce.

Slunce ve 12. domě ve Střelci - Ve znamení Střelce přináší slunce ve 12. domě intelektuální zaujetí duchovní moudrostí. Zajímají se o filozofické důsledky života a jeho smyslu. Konečný účel našich životů a způsob, jakým bychom je měli žít. Fyzický a materiální svět je pro ně jen fasádou a maskou něčeho hlubšího a pravdivějšího. Lidé s tímto umístěním jsou nuceni sbírat univerzální pravdy a nugety morální moudrosti, které mohou lidstvu pomoci na cestě transcendence a seberealizace.

Slunce ve 12. domě v Kozorohu - Ve znamení Kozoroha je slunce ve 12. domě místem, které poskytuje stoický a vážný postoj k základním morálním a metafyzickým důsledkům jejich jednání. Mohou pěstovat téměř pověrčivé obavy z karmických důsledků svých činů. V tichosti mohou být nakloněni utrpení. O svých osobních bojích bývají soukromí a snaží se je vydržet a překonat tvrdou prací a odčiněním.

Slunce ve 12. domě ve Vodnáři - Ve znamení Vodnáře přináší slunce ve 12. domě touhu po svobodě a inherentní touhu po transcendenci ducha nad hmotnými omezeními reality. Jedinci s tímto umístěním se někdy mohou ve svém prostředí cítit jako mimozemšťané. Jsou však pyšní na svou jedinečnost a individualitu a v konečném důsledku se snaží pomáhat druhým porozumět jejich pojmům a otevřít svou mysl vyššímu vědomí, které je více přijímající a tolerantnější vůči těm, kteří se od sebe liší.

Slunce ve 12. domě v Rybách - Ve 12. domě slunce v Rybách projevuje vědomou touhu dát své ego stranou a zavázat se k vyššímu účelu, který prospívá druhým, nejen sobě. Jedinci s tímto umístěním v jejich rodné tabulce jsou vedeni k věcem, ke kterým jsou skutečně inspirováni, i když se to logicky nesčítá. Vidí svět svým zvláštním způsobem a snaží se být příkladem vyšších ideálů, kterých si váží a prosazují. Navíc se lidé s tímto umístěním projevují jako citliví a vnímaví k potřebám a výzvám, kterým ostatní čelí, a snaží se být shovívaví a tolerantní ke svým nedostatkům.

Celebrity Slunce ve 12. domě:

madona (16. srpna 1958) Slunce ve 12. domě ve Lvu
Katy Perry (25. října 1984) Slunce ve 12. domě ve Štíru
Hillary Clintonová (26. října 1947) Slunce ve 12. domě ve Štíru
Kanye West (8. června 1977) Slunce ve 12. domě v Blížencích
Selena Gomez (22. července 1992) Slunce ve 12. domě v Raku
Jodie Fosterová (19. listopadu 1962) Slunce ve 12. domě ve Štíru
Mahátma Gándí (2. října 1869) Slunce ve 12. domě ve Vahách
David Bowie (8. ledna 1947) Slunce ve 12. domě v Kozorohu
Mariah Carey (27. března 1969) Slunce ve 12. domě v Beranu
Meryl Streep (22. června 1949) Slunce ve 12. domě v Raku
Sestra Emmanuelle (16. listopadu 1908) Slunce ve 12. domě ve Štíru
Orlando Bloom (13. ledna 1977) Slunce ve 12. domě v Kozorohu
Charlize Theron (7. srpna 1975) Slunce ve 12. domě ve Lvu
Ellen DeGeneres (26. ledna 1958) Slunce ve 12. domě ve Vodnáři
Avril Lavigne (27. září 1984) Slunce ve 12. domě ve Vahách

Související příspěvky:

Slunce v 1. domě
Slunce ve 2. domě
Slunce ve 3. domě
Slunce ve 4. domě
Slunce v 5. domě
Slunce v 6. domě
Slunce v 7. domě
Slunce v 8. domě
Slunce v 9. domě
Slunce v 10. domě
Slunce v 11. domě
Slunce ve 12. domě

Planety ve 12 astrologických domech

další související příspěvky: